×

Các loại hào

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Hào đại dương

10.000
(/1 Con)

Hàu Pháp

6.000
(/1 Con)

Hàu sữa

5.000
(/1 Con)

Hàu vỏ

60.000
(/1 Kg)

Hàu ruột

160.000
(/1 Kg)