×

Các loại hào

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Hào đại dương

15.000 10.000
(/1 Con)

Hàu Pháp

9.000 6.000
(/1 Con)

Hàu sữa

9.000 5.000
(/1 Con)

Hàu vỏ

90.000 60.000
(/1 Kg)

Hàu ruột

250.000 160.000
(/1 Kg)