×

Các loại tôm

Showing all 12 results

Tôm tích nõn

350.000 290.000
(/1 Kg)

Tôm tích ( tôm tít )

990.000 790.000
(/1 Kg)

Tôm thẻ

190.000 150.000
(/1 Kg)

Tôm mũ ni

790.000 690.000
(/1 Kg)

Tôm càng xanh

490.000 390.000
(/1 Kg)

Tôm vằn

500.000 400.000
(/1 Kg)

Tôm sú

450.000 380.000
(/1 Kg)

Tôm hùm Alaska

1.200.000 990.000
(/1 Kg)

Tôm hùm đất Crawfish

390.000 320.000
(/1 Kg)

Tôm hùm bông

1.250.000 1.190.000
(/1 Kg)

Tôm hùm Baby

700.000 550.000
(/1 Kg)

Tôm hùm xanh

890.000 650.000
(/1 Kg)