×

Các loại tôm

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Tôm Hùm Ngộp

450.000
(/1 Kg)

Tôm he

550.000
(/kg)

Tôm đất

130.000
(/kg)

Tôm tích nõn

360.000
(/1 Kg)

Tôm tích ( tôm tít )

750.000
(/1 Kg)

Tôm thẻ

150.000
(/1 Kg)

Tôm mũ ni

480.000
(/1 Kg)

Tôm càng xanh

470.000
(/1 Kg)

Tôm vằn

400.000
(/1 Kg)

Tôm sú

390.000
(/1 Kg)

Tôm hùm Alaska

1.190.000
(/1 Kg)

Tôm hùm đất Crawfish

360.000
(/1 Kg)

Tôm hùm bông

1.490.000
(/1 Kg)

Tôm hùm Baby

690.000
(/1 Kg)

Tôm hùm xanh

820.000
(/1 Kg)