×

Các loại tôm

Hiển thị tất cả 14 kết quả

Tôm tích nõn

330.000
(/1 Kg)

Tôm tích ( tôm tít )

990.000
(/1 Kg)

Tôm thẻ

150.000
(/1 Kg)

Tôm mũ ni

690.000
(/1 Kg)

Tôm càng xanh

390.000
(/1 Kg)

Tôm vằn

400.000
(/1 Kg)

Tôm sú

390.000
(/1 Kg)

Tôm hùm Alaska

1.020.000
(/1 Kg)

Tôm hùm đất Crawfish

360.000
(/1 Kg)

Tôm hùm bông

1.190.000
(/1 Kg)

Tôm hùm Baby

650.000
(/1 Kg)

Tôm hùm xanh

1.050.000
(/1 Kg)