×

Các loại tôm

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Tôm Hùm Ngộp

Giá gốc là: 690.000₫.Giá hiện tại là: 650.000₫.
(/1 Kg)

Tôm Hùm Alaska/Canada Xông Nhiệt

Giá gốc là: 650.000₫.Giá hiện tại là: 590.000₫.
(/Kg)

Tôm he

Giá gốc là: 390.000₫.Giá hiện tại là: 350.000₫.
(/kg)

Tôm đất

Giá gốc là: 390.000₫.Giá hiện tại là: 330.000₫.
(/kg)

Tôm tích nõn

Giá gốc là: 390.000₫.Giá hiện tại là: 360.000₫.
(/1 Kg)

Tôm tích ( tôm tít )

Giá gốc là: 990.000₫.Giá hiện tại là: 750.000₫.
(/1 Kg)

Tôm thẻ

Giá gốc là: 320.000₫.Giá hiện tại là: 280.000₫.
(/1 Kg)

Tôm mũ ni

Giá gốc là: 550.000₫.Giá hiện tại là: 490.000₫.
(/1 Kg)

Tôm càng xanh

Giá gốc là: 520.000₫.Giá hiện tại là: 490.000₫.
(/1 Kg)

Tôm vằn

Giá gốc là: 590.000₫.Giá hiện tại là: 520.000₫.
(/1 Kg)

Tôm sú

Giá gốc là: 420.000₫.Giá hiện tại là: 390.000₫.
(/1 Kg)

Tôm hùm Alaska

Giá gốc là: 1.090.000₫.Giá hiện tại là: 990.000₫.
(/1 Kg)

Tôm hùm đất Crawfish

Giá gốc là: 330.000₫.Giá hiện tại là: 290.000₫.
(/1 Kg (Túi 1.5kg ))

Tôm hùm bông

Giá gốc là: 1.320.000₫.Giá hiện tại là: 1.150.000₫.
(/1 Kg)

Tôm hùm Baby

Giá gốc là: 1.250.000₫.Giá hiện tại là: 1.090.000₫.
(/1 Kg)

Tôm hùm xanh

Giá gốc là: 1.280.000₫.Giá hiện tại là: 1.150.000₫.
(/1 Kg)