×

Các loại tôm

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Tôm Hùm Ngộp

590.000
(/1 Kg)

Tôm he

350.000
(/kg)

Tôm đất

330.000
(/kg)

Tôm tích nõn

360.000
(/1 Kg)

Tôm tích ( tôm tít )

750.000
(/1 Kg)

Tôm thẻ

350.000
(/1 Kg)

Tôm mũ ni

850.000
(/1 Kg)

Tôm càng xanh

370.000
(/1 Kg)

Tôm vằn

520.000
(/1 Kg)

Tôm sú

370.000
(/1 Kg)

Tôm hùm Alaska

1.130.000
(/1 Kg)

Tôm hùm đất Crawfish

290.000
(/1 Kg (Túi 2.5kg ))

Tôm hùm bông

1.550.000
(/1 Kg)

Tôm hùm Baby

690.000
(/1 Kg)

Tôm hùm xanh

1.050.000
(/1 Kg)