×

Các loại cá

Hiển thị 17–32 của 35 kết quả

Cá mú

320.000 260.000
(/1 Kg)

Cá tầm

350.000 290.000
(/1 Kg)

Cá mút đá (cá Ninja)

290.000 250.000
(/1 Kg)

Đầu cá hồi

90.000 60.000
(/1 Kg)

Cá hồi

420.000 360.000
(/1 Kg)

Cá chim trắng

290.000 250.000
(/1 Kg)

Cá chim đen

220.000 180.000
(/1 Kg)

Cá xương xanh

190.000 150.000
(/1 Con)

Cá chỉ vàng

260.000 220.000
(/1 Kg)

Cá nhám

290.000 250.000
(/1 Kg)

Cá thu

290.000 250.000
(/1 Con)

Cá đục

190.000 150.000
(/1 Kg)

Cá ngừ sọc dưa

150.000 80.000
(/1 Kg)

Cá ngừ bông

120.000 100.000
(/1 Kg)

Cá đuối nghệ

160.000 110.000
(/1 Kg)

Cá đù

120.000 80.000
(/1 Kg)