×

Các loại cá

Hiển thị 1–16 của 35 kết quả

Cá Bơn Hàn Quốc

890.000 850.000
(/Kg)

Cá sòng

90.000 60.000
(/1 Kg)

Cá thác lác

180.000 150.000
(/1 Kg)

Cá phèn

140.000 110.000
(/1 Kg)

Cá hố

190.000 160.000
(/1 Kg)

Cá trích

120.000 90.000
(/1 Kg)

Cá lăng

210.000 180.000
(/1 Kg)

Cá mặt quỷ

990.000 950.000
(/1 Kg)

Cá nhồng biển

90.000 70.000
(/1 Kg)

Cá bò da

160.000 130.000
(/1 Kg)

Cá hồng biển

190.000 160.000
(/1 Kg)

Cá chẽm

210.000 180.000
(/1 Kg)

Mắt cá ngừ đại dương

150.000 110.000
(/1 Kg)

Cá dứa

450.000 390.000
(/1 Kg)

Cá bớp

290.000 250.000
(/1 Kg)