×

Các loại cá

Hiển thị 1–16 của 38 kết quả

Cá Saba Nauy

Original price was: 135.000₫.Current price is: 130.000₫.
(/Kg)

Cá Thác Lác Rút Xương

Original price was: 150.000₫.Current price is: 130.000₫.
(/Kg)

Cá Thu Cắt Khúc

Original price was: 160.000₫.Current price is: 110.000₫.
(/Khay/500gr)

Cá Trứng

Original price was: 135.000₫.Current price is: 120.000₫.
(/1kg)

Cá Bơn Hàn Quốc

Original price was: 890.000₫.Current price is: 850.000₫.
(/Kg)

Cá sòng

Original price was: 90.000₫.Current price is: 60.000₫.
(/1 Kg)

Cá thác lác

Original price was: 180.000₫.Current price is: 150.000₫.
(/1 Kg)

Cá mắt kiếng (cá bã trầu)

Original price was: 210.000₫.Current price is: 180.000₫.
(/1 Kg)

Cá phèn

Original price was: 190.000₫.Current price is: 160.000₫.
(/1 Kg)

Cá hố

Original price was: 190.000₫.Current price is: 160.000₫.
(/1 Kg)

Cá trích

Original price was: 120.000₫.Current price is: 90.000₫.
(/1 Kg)

Cá lăng

Original price was: 210.000₫.Current price is: 180.000₫.
(/1 Kg)

Cá nhồng biển

Original price was: 90.000₫.Current price is: 70.000₫.
(/1 Kg)

Cá bò da

Original price was: 210.000₫.Current price is: 180.000₫.
(/1 Kg)

Cá hồng biển

Original price was: 190.000₫.Current price is: 160.000₫.
(/1 Kg)

Cá chẽm

Original price was: 210.000₫.Current price is: 195.000₫.
(/1 Kg)