×

Khuyến mãi

Showing all 3 results

Cá đù

120.000 80.000
(/1 Kg)

Cá đổng cát

150.000 100.000
(/1 Kg)

Cá nục

90.000 60.000
(/1 Kg)