×

Các loại mực

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Trứng mực

260.000 220.000
(/1 Kg)

Răng mực

250.000 210.000
(/1 Kg)

Mực lá

450.000 250.000
(/1 Kg)

Mực nang

250.000 170.000
(/1 Kg)

Mực ghim

290.000 250.000
(/1 Kg)

Mực ống

390.000 250.000
(/1 Kg)

Mực trứng

350.000 250.000
(/1 Kg)

Bạch tuộc

300.000 250.000
(/1 Kg)