×

Các loại mực

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Mực 1 nắng

390.000
(/kg/4con )

Trứng mực

220.000
(/1 Kg)

Răng mực

170.000
(/1 Kg)

Mực lá

295.000
(/1 Kg)

Mực nang

275.000
(/1 Kg)

Mực Trứng Hấp

230.000
(/1 Kg)

Mực ống

295.000
(/1 Kg)

Mực trứng

210.000
(/1 Kg)

Râu Bạch Tuộc Đỏ

150.000
(/1 Kg)