×

Các loại mực

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Mực 1 nắng

440.000
(/kg)

Trứng mực

220.000
(/1 Kg)

Răng mực

210.000
(/1 Kg)

Mực lá

270.000
(/1 Kg)

Mực nang

250.000
(/1 Kg)

Mực ghim

250.000
(/1 Kg)

Mực ống

320.000
(/1 Kg)

Mực trứng

250.000
(/1 Kg)

Bạch tuộc

380.000
(/1 Kg)