×

Các loại mực

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Mực 1 nắng

330.000
(/kg/4con )

Trứng mực

220.000
(/1 Kg)

Răng mực

150.000
(/1 Kg)

Mực lá

270.000
(/1 Kg)

Mực Trứng Hấp

220.000
(/1 Kg)

Mực ống câu cáp đông

270.000
(/1 Kg)

Mực trứng

230.000
(/1 Kg)

Râu Bạch Tuộc

75.000
(/500g/VỈ)