×

Các loại ngao

Showing all 4 results

Ngao 2 cồi

290.000 190.000
(/1 Kg)

Hải Sâm

700.000 600.000
(/1 Kg)

Ngao biển

90.000 50.000
(/1 Kg)

Nghêu biển

180.000 150.000
(/1 Kg)