×

Các loại ngao

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Ngao 2 cồi

290.000 140.000
(/1 Kg)

Hải Sâm

700.000 600.000
(/1 Kg)

Ngao biển

120.000 95.000
(/1 Kg)

Nghêu biển

180.000 150.000
(/1 Kg)