×

Các loại ngao

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Ngao 2 cồi

250.000
(/1 Kg)

Hải Sâm

620.000
(/1 Kg)

Ngao biển

140.000
(/1 Kg)

Nghêu biển

150.000
(/1 Kg)