×

Các loại ngao

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Ngao 2 cồi

350.000
(/1 Kg)

Ngao biển

140.000
(/1 Kg)

Nghêu biển

150.000
(/1 Kg)