×

Các loại sò

Hiển thị 1–16 của 21 kết quả

Cồi Sò Điệp Việt Nam

Giá gốc là: 320.000₫.Giá hiện tại là: 290.000₫.
(/1Kg)

Cồi Sò Mai Đặc Biệt

Giá gốc là: 200.000₫.Giá hiện tại là: 175.000₫.
(/500Gr)

Sò tộ

Giá gốc là: 180.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.
(/kg)

Sò đá

Giá gốc là: 190.000₫.Giá hiện tại là: 160.000₫.

Sò sữa

Giá gốc là: 180.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.
(/kg)

Sò tai tượng

Giá gốc là: 320.000₫.Giá hiện tại là: 260.000₫.
(/kg)

Sò gạo

Giá gốc là: 70.000₫.Giá hiện tại là: 40.000₫.
(/kg)

Sò mía

Giá gốc là: 190.000₫.Giá hiện tại là: 160.000₫.
(/kg)

Cồi sò điệp

Giá gốc là: 690.000₫.Giá hiện tại là: 650.000₫.
(/20-25 còi/ký)

Cồi sò điệp nhật

Giá gốc là: 690.000₫.Giá hiện tại là: 650.000₫.
(/Kg)

Sò bơ Mỹ

Giá gốc là: 450.000₫.Giá hiện tại là: 420.000₫.
(/Kg)

Sò điệp Nhật

Giá gốc là: 155.000₫.Giá hiện tại là: 140.000₫.
(/Kg)

Sò lụa

Giá gốc là: 120.000₫.Giá hiện tại là: 80.000₫.
(/1 Kg)

Sò dương

Giá gốc là: 320.000₫.Giá hiện tại là: 290.000₫.
(/1 Kg)

Sò mai

Giá gốc là: 39.000₫.Giá hiện tại là: 29.000₫.
(/1 Con)

Sò dẹo

Giá gốc là: 90.000₫.Giá hiện tại là: 45.000₫.
(/1 Kg)