×

Các loại hàu

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Hào đại dương

10.000
(/1 Con)

Hàu Pháp

6.000
(/1 Con)

Hàu sữa

60.000
(/1 ky)

Hàu vỏ

60.000
(/1 Kg)

Hàu ruột

95.000
(/1 Kg)