×

Các loại ốc

Hiển thị 1–16 của 29 kết quả

Thịt Ốc Giác Vàng

Giá gốc là: 360.000₫.Giá hiện tại là: 340.000₫.
(/Túi/1KG)

Ốc ngựa

Giá gốc là: 250.000₫.Giá hiện tại là: 220.000₫.
(/kg)

Ốc nón

Giá gốc là: 220.000₫.Giá hiện tại là: 190.000₫.
(/kg)

Ốc lác

Giá gốc là: 195.000₫.Giá hiện tại là: 170.000₫.
(/kg)

Ốc dừa

Giá gốc là: 180.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.
(/kg)

Ốc bươu

Giá gốc là: 185.000₫.Giá hiện tại là: 170.000₫.
(/kg)

Ốc cà na

Giá gốc là: 190.000₫.Giá hiện tại là: 170.000₫.
(/kg)

Ốc giấy

Giá gốc là: 220.000₫.Giá hiện tại là: 200.000₫.
(/kg)

Ốc đỏ

Giá gốc là: 270.000₫.Giá hiện tại là: 250.000₫.
(/kg)

Ốc mặt trăng

Giá gốc là: 120.000₫.Giá hiện tại là: 100.000₫.
(/kg)

Ốc Gạo

Giá gốc là: 135.000₫.Giá hiện tại là: 115.000₫.
(/kg)

Ốc Hoàng Hậu

Giá gốc là: 650.000₫.Giá hiện tại là: 620.000₫.
(/kg)

Ốc Bulot Pháp

Giá gốc là: 290.000₫.Giá hiện tại là: 240.000₫.
(/Kg)

Ốc len

Giá gốc là: 280.000₫.Giá hiện tại là: 250.000₫.
(/Kg)

Tu hài Canada

Giá gốc là: 790.000₫.Giá hiện tại là: 750.000₫.
(/Kg)