×

Các loại ốc

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Ốc Bulot Pháp

490.000 320.000
(/Kg)

Ốc len

210.000 190.000
(/Kg)

Tu hài Canada

990.000 790.000
(/Kg)

Ốc đinh

90.000 50.000
(/1 Kg)

Ốc gai

190.000 140.000
(/1 Kg)

Ốc tu hài (Ốc vòi voi)

550.000 390.000
(/1 Kg)

Ốc móng chân

230.000 170.000
(/1 Kg)

Ốc móng tay

150.000 95.000
(/1 Kg)

Ốc giác vàng

290.000 250.000
(/1 Kg)

Ốc giác voi

290.000 250.000
(/1 Kg)

Ốc nhung

290.000 250.000
(/1 Kg)

Ốc hương

480.000 390.000
(/1 Kg)

Ốc tỏi

290.000 250.000
(/1 Kg)

Ốc mỡ

160.000 130.000
(/1 Kg)

Ốc nhảy

200.000 175.000
(/1 Kg)